Góc Nhìn Mới Mỗi Tuần

Vào thứ 6 hàng tuần, Tài sẽ chia sẻ với bạn một ý tưởng, một giải pháp mà Tài sử dụng để giải quyết các vấn đề mà Tài gặp phải trong cuộc sống

Chiến lược kinh doanh bí mật đã được chứng minh

Chiến lược kinh doanh bí mật đã được chứng minh

Vào thứ 4 hàng tuần, Tài sẽ chia sẻ với bạn các chiến lược, chiến thuật, công cụ, nguyên tắc mà Tài sử dụng để kinh doanh

Điều này đã giúp Tài chịu trách nhiệm hơn 40 tỷ doanh thu chỉ trong vòng 1 năm vừa qua Cách mà Tài đã chi gần 10 tỷ đồng cho quảng cáo chỉ trên 1 sản phẩm và nhiều mẹo hơn nữa