email-confirm

Trước khi bạn có thể nhận được các bản tin email miễn phí, ý tưởng xu hướng và các chiến lược mở rộng quy mô, bạn cần xác nhận email của mình ngay bây giờ.

(Dễ thôi)

Chỉ cần truy cập hộp thư đến của bạn, mở email từ Phùng Tấn Tài và nhấp vào liên kết.

Và thế là xong!

Tái bút: Nếu bạn không thấy email xác nhận, vui lòng kiểm tra thư mục thư rác/thư rác. Đôi khi thông báo xác nhận kết thúc ở đó do nhầm lẫn.