Confirm

Trước khi bạn có thể nhận chiến lược kinh doanh, mẹo quảng cáo Facebook và lời khuyên của tôi. 

Bạn cần xác nhận email của bạn ngay bây giờ.

(Nó dễ lắm)

Chỉ cần đến hòm thư email của bạn, mở email đến từ Phùng Tấn Tài, và nhấp chuột.

Thế là xong!

PS: Nếu bạn không thấy email xác nhận, vui lòng kiểm tra hòm thư rác. Đôi khi email xác nhận có thể xuất hiện ở đó vì một số sai sót.